Palace enjoins nation to know more about indigenous peoples


The celebration of the National Indigenous Peoples Day is a chance for the nation to know more about the key role of the indigenous peoples in preserving the country's culture, Malacañang said.

(Photo courtesy of the National Commission on Indigenous Peoples)

Press Secretary Trixie Cruz-Angeles has joined the nation in commemorating the National Indigenous Peoples Day and International Day of the World’s Indigenous Peoples led by the National Commission on Indigenous Peoples on Tuesday, Aug. 9.

In a statement, she said that the celebration aims to recognize the indigenous groups in the country and around the world.

"Ito rin ay pagkakataon upang alamin at kilalanin ang mahalagang papel ng mga katutubo sa pagtaguyod sa mga kaalaman at kultura na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay sa kasalukuyan (This is also a chance to know more about the important role of the indigenous peoples in promoting the knowledge and culture that are part of our daily lives in the present)," the Press Secretary said.

She emphasized that indigenous women play an important role in the foundation of every family and even the society and the country.

"Bahagi nito ang mga mahahalagang aral at kaalaman mula sa mga babaeng katutubo na nagsilbing pundasyon at nagpakita sa lipunan ng mahalagang papel ng mga babae sa pangangalaga ng pamilya, lipunan, at bansa (Part of this are the valuable lessons and knowledge from the native women that became the foundation and showed the society the important role of women in protecting families, communities, and country)," Angeles added.

This year's celebration of the National Indigenous Peoples Day is dubbed "The role of Indigenous women in preservation and transmission of traditional knowledge."