De Lima seeks prayer for justice for all victims of senseless killings

Published November 1, 2021, 2:45 PM

by Hannah Torregoza Opposition Senator Leila de Lima on Monday called on Filipinos to continue to pray for justice for all the victims of violence and senseless killings in the country.In her message for All Saints’ and All Soul’s Day or Undas, the detained senator said she constantly prays for strength and healing of all the Filipino families who continue to suffer for losing their loved ones amid the COVID-19 pandemic.

“Dalangin ko po ang patuloy na lakas, tatag at kapanatagan ng loob ng bawat isa sa atin sa kabila ng patuloy na pangungulila at banta ng krisis (I pray for strength and resilience for each one of us even in the midst of bereavement and the threat of a crisis),” De Lima said in her message.

“Patuloy ko ring ipinagdarasal, hinahangad at ipinaglalaban na makamit na ng mga biktima ng karahasan at pamamaslang ang hustisya (I will also continue to pray, aspire and fight for the victims of violence and killings that they achieve justice),” she said.

“Dahil paano nga ba masasabing ‘namayapa’ sila kung patuloy namang naghuhumiyaw para sa katarungan ang pamilya ng mga biktima (Because how can we say they have already died in peace if the families of these victims continue to cry out for justice)?” she asked.

The detained senator noted that just like year, many families would still not be able to pay homage to their loved ones.

Despite these challenges, De Lima said Filipinos should continue showing compassion and love to fellowmen.

“Ito ang pangalawang Undas sa gitna ng pandemya. Hindi tuloy natin malubos ang pagsasama-sama sa pag-alala sa mga pumanaw nating mahal sa buhay. Marami nga sa atin ang hindi na makakabisita sa sementeryo o makakauwi sa kani-kanilang probinsya (This is the second time we are celebrating in the middle of a pandemic. We cannot fully enjoy reuniting during this time when we remember our loved ones who passed away. Many of us cannot visit cemeteries or return to our respective provinces),” she noted.

“Kaakibat ng ating pakikidalamhati at pag-unawa, ang pagdamay at pakikipaglaban para maibalik kung ano ang tama at nararapat para sa lahat. Ibalik ang hustisya! Laban lang! (But despite our (But as we symphatize and understand each other’s plight, we will continue to remember and fight to restore what is right and what is just. Let’s fight for justice)!” De Lima stressed.

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["national","news","news"]
[2852267,2999840,2999817,2999820,2999782,2999785,2999803]