O, Kapitan! Kapitan Ko!

Published July 25, 2021, 7:30 AM

by Manila Bulletin

(Pagkatápos ni Walt Whitman)

A timely, timeless poem from National Artist for Literature Virgilio Almario or Rio Alma.

O, Kapitan! Kapitan ko! Tapos na ang k’warentena!
Tapos na ang pinatagal at laganap na K’waresma!
Tinanggal na’ng mga tsekpoynt, pinayagan ang pasada,
Babalik na ang trabaho, bubuksan na ang pabrika.
gunit naku! O, Kapitan!
Epidemya’y di pa tapós.
Hábang-búhay na daw normal
Maskara’y mo’y nakasuot.

O, Kapitan! Kapitan ko! Puwede nang ambulans’ya
At karo ng punerarya’y paghatirin ng serbesa.
Puwede nang muling-buksan ang huweteng at tupada,
Puwede nang paupáhang pamparkingan ang kalsada.
Ngunit naku! O, Kapitan!
May basura na sa sulok.
Tataas ang gasolina:
Balik-trapik, balik-usok.

O, Kapitan! Kapitan ko! Tigib ka daw sa alarma?
May kotong daw sa SAPsidi ang tanod at sekretarya?
Na-covid daw sa opis mo ang sardinas at de-láta?
Doble-doble daw ilista ang asawa’t kapamilya?
Ngunit naku! Ay, Kapitan!
May eleks’yong pumapasok;
Ireserba mo ang lakas
Para muling makalusot!

Rio Alma

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["panorama-specials","specials","specials"]
[2768230,2811481,2814854,2815189,2814696,2808047,2814657]