Tag: #Kilusan para sa Ugnayan ng mga Samahang Magniniyog (Kilus Magniniyog)

  • MB FILE—A coconut plantation in Malvar, Batangas. (KJ ROSALES) | mb.com.ph