Pro-women issues tackled by Rep. Geraldine Roman at Bangkok forum


Bataan District 1 Representative Geraldine Roman

Take a trip to Bangkok, Thailand with Bataan District 1 Representative Geraldine Roman as she shares with us highlights of her recent participation as Head of House Delegation to the 30th Asia Pacific Parliamentarians Forum.

"Dumalo rin ang inyong lingkod sa Women Parliamentary Sessions upang pag-usapan ang mga hakbang sa pag-asenso ng kababaihan matapos ang COVID-19." The five-day working trip consisted of 16-hour working days that went by smoothly like a breeze at the world famous Chao Phrya River in that city.

In her own words: “Nitong October 29 ay tinalakay at inaprubahan ng Working Group Meeting of APPF Women Parliamentarians ang dalawang resolusyon tungo sa pag-unlad ng kababaihan post-COVID19:

"Empowering Women to Cope with Future Crises."

"Strengthening Women's Participation in Post-COVID19 Economic Recovery." Pagyamanin ang kaalaman, at paigtingin ang partisipayon sa usapang ekonomiya. 'Yan ang sagot sa sabay-sabay na pag-unlad. Agree?


#Romantik

#WomenEmpowerment

#PambansangCongresswoman

Catch the latest edition of her You Tube vlog,  GERALDINE ROMANTIK, set to drop on Wednesday, Dec. 21, at 7 p.m.