‘Be good shepherds,’ prelates tell candidates who will win in Monday’s polls

By Analou De Vera

A Catholic prelate has urged candidates for this year’s national and local elections to be “good shepherds” if ever they will be elected in public office.

Bishop Ruperto Santos (CBCP / MANILA BULLETIN)
Bishop Ruperto Santos (CBCP / MANILA BULLETIN)

Balanga, Bataan Bishop Ruperto Santos said that one should be a “good shepherd” if he or she wants to serve the country.

Santos said that a leader is like a parent who thinks about the welfare of his or her children.

“Ang isang ama ay handang magtrabaho kahit pa sa malayong bansa upang matiyak lamang nya na may makakain ang kanyang mga mahal sa buhay, may panustos sa mga pangangailangan sa bahay at pagpapa-aral sa mga anak. Ang isang ina ay palaging nagluluto, nagpapakain sa kanyang mga anak at naghahanda ng babaunin pagkain ng kanyang mga mahal sa buhay,” said Santos.

“Ang sino mang namumuno sa Bansa o sa Bayan ay pagiging ama o ina. At inyong pamununo ay nararapat lamang na walang nagugutom. Ang magpakain ay pagtratrabaho. Opo, ang magpakain ay pagbibigay ng trabaho. Tayo ay nararapat na magtrabaho. Hindi tamad o tambay. Tayo ay nararapat gumawa o magbigay ng trabaho. Datapuwat trabaho na marangal at makatao. Ang pagsasabong, pagcacasino, at jueteng ay hindi trabaho. Iyon po ay bisyo. Iyon po ay sugal. Illegal drugs ay kapahamakan at kamatayan,” he added.

A good shepherd also values life and the environment, said Santos.

“Mangyari pa ang sino man nagnanais na mamuno sa Bansa o sa Bayan sa kanyang pamamahala at pangangasiwa ay walang masisira. Walang buhay ang masisira. Walang buhay ang masasayang. At walang buhay na maaksaya,” he said.

“At sa inyong pamumuno walang kalikasan ang masisira. Walang palayan o tubigan ang mawawala. Ang hangin hindi malalason. Ang ilog ay hindi gagawin quarry. Ang kalikasan ay igagalang at iingatan,” he added.

The prelate furthered that a good shepherd must also ensure that no one will be left behind.

“Ang pamumuno tulad ng isang magulang sa kanyang nasasakupan ay pagiging isang mabuting pastol. At sa inyong pamamahala sa Bansa o sa Bayan ay walang mawawala. Ang lahat ay natulungan. Ang lahat ay napaglingkuran. Walang naiwan. Walang napabayaan. Ang lahat tulad ng mga tupa ay iniingatan, at walang napahamak, walang nawala. At hindi sila nawalan,” said Santos.

“Ang pamumuno ay nagiging mabuting pastol kapag masasabi nila sa kanyang panunungkulan ay walang mawawalan. Mangyari pa walang nawalan oras o panahon dahil hindi na pinabalik-balik at kaagad kumilos at tinulungan. Walang nawalan ng mga bagay sapagkat hindi kinuha, kinupit, o ibunulsa. Walang nawalan pera sa pamamagitan ng pangingikil, pangongotong, at pandaraya,” added Santos. #MatalinongBoto2019

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["news"]
[2119587,2534630,2485825,2408462,2358243,2358052,2344118,2339143,2047660,1998697,996820,995332,995948,995006,994327,994303,993947,993860,993770,993529,993383,993285,798318,2701634,2701637,2701631,2701609,2701620,2701599]