Bayan Muna condemns AFP aerial bombings in Panay

Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat denounced the aerial bombing directed by the Armed Forces of the Philippines (AFP) in Miag-ao, Iloilo Province which reportedly killed at least 8 persons. “Nakakakilabot ang ginawang pambobomba ng militar sa komunidad ng Miag-ao, Iloilo noong umaga ng Disyembre 1. Ang mga aerial bombings ay … Continue reading Bayan Muna condemns AFP aerial bombings in Panay