Manila parishes to recite prayer of thanksgiving for gift of new archbishop starting June 15

Published June 13, 2021, 3:16 PM

by Leslie Ann Aquino

Parishes in the Archdiocese of Manila will recite the Prayer of Thanksgiving for the gift of a new archbishop starting June 15.

Photo courtesy Manila Cathedral

The Manila Cathedral posted a copy of the prayer on its Facebook page Sunday, June 13, weeks before the installation of Cardinal Jose F. Advincula as the 33rd Archbishop of Manila.

Advincula will be formally installed at the Manila Cathedral in Intramuros on June 24.

The prayer which is in Filipino is as follows: “Panginoong Hesukristo, Mabuting Pastol at Dakilang Pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Cardinal Jose Advincula upang maglingkod bilang aming arsobispo. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya nawa’y maging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo.

Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas, at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa sa aming arkidiyosesis upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan. Dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mo na ang lahat ng mga mananampalataya ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.”

The Manila Cathedral said the prayer will be recited in every Mass from June 15 to 23.

Last week, Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo has called for a nine-day spiritual preparation in the archdiocese from June 15 to 23, in anticipation of Advincula’s installation.

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["national","news","news"]
[2730117,3066728,3066725,3066722,3066719,3066713,3066710]