Continue to trust Jesus despite difficulties, says Bishop Pabillo

Published April 2, 2021, 10:30 PM

by Analou de Vera

The faithful was urged to continue to have faith in the Lord despite the challenges in life, especially during this time of coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo

Manila Bishop Broderick Pabillo said that Jesus Christ also experienced sufferings. 

“Alam niya ang sakit sa dibdib ng isang pinag-traydoran ng pinagkakatiwalaan. Naranasan niya ang kasinungalingan ng mga paratang (He knew the pain of being betrayed by someone he truly trust. He experienced false allegations).

 He endured grave physical torture. He was totally exhausted,” the prelate said during his  Good Friday homily at the Manila Cathedral.

With this, Pabillo said that Jesus Christ knows the difficulty that ordinary people are going through right now. 

“Talagang nakiisa siya sa atin, pati na sa ating kahirapan. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natuto siya sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at dito siya naging ganap. (He really stood with us, even in our sufferings. Although he was a child of God, he learned through his sufferings)  He was made perfect through his suffering,” he said. 

“Talagang nakikiisa siya sa mga kahirapan at pasakit ng mga tao. Kaya hindi natin masasabi na hindi niya alam ang kalagayan at kahirapan natin (He truly sympathizes with the hardships and sufferings of the people. So we cannot say that he does not know our condition and difficulties),” he added. 

Pabillo acknowledged the hardships that the people are currently dealing with during this pandemic. 

“Ngayong panahon ng pandemya talagang hirap tayo. Matagal na tayong nakakulong sa ating mga bahay….Hindi natin alam hanggang kailan pa ito.  Marami ang nawalang ng hanapbuhay. Marami ay nakakaranas na ng gutom. Walang kasiguraduhan ang kinabukasan natin (We are really struggling during this pandemic.  We have been confined in our houses for a long time…. We don’t know how long it will be. Many lost their livelihoods. Many are already experiencing hunger. Our future is uncertain),” he said. 

Amid these challenges, Pabillo urged the public to remain hopeful. 

“Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kumapit tayo ngayon sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin (Let us not lose hope. Let us trust  God who continues to love us),” the prelate said. 

“Sa kahirapan na nararanasan natin sa ating panahon ngayon, kailangan natin ang assurance ng pag-ibig ng Diyos (Amid the difficulties we are facing right now, we need the assurance of God’s love),” he added. 

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["national","news"]
[2664943,2878583,2878563,2878556,2878546,2878533,2878495]