Manila vice mayor calls COVID frontliners modern-day GomBurZas

Published February 17, 2021, 12:16 PM

by Andrea Aro

Unveils historical marker commemorating martyred priests’ 149th death anniversary


Manila Vice Mayor Honey Lacuna-Pangan on Wednesday lauded the country’s frontline health workers who are battling COVID-19 and called them modern day GomBurZas (Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora), the martyred priests.

Manila City Vice Mayor Honey Lacuna and Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat unveil the official logo for the 150 commemoration of GomBurZa at P. Burgos, Manila.
(Jansen Romero / MANILA BULLETIN)

“Sa panahong ito ng pandemya, ilang libong buhay na rin ang nalagas at maraming GomBurZa na rin ang nagbuwis ng kanilang buhay, partikular mula sa hanay ng mga nagsilbing frontliners at medical workers (During this time of the pandemic, thousands of lives were lost and many Gomburza also laid down their lives specifically those who served as frontliners and medical workers),” Pangan said as she and Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat unveiled a historical marker on Padre Burgos Street, Ermita, Manila, commemorating the 149th death anniversary of GomBurZa, the secular priests collectively called GomBurZa.

“Ang kanilang kabayanihan ay karapat-dapat ding pumukaw sa diwa nating lahat upang makiisa, makibahagi, at sama-sama nating harapin at gapiin ang salot sa pamamagitan ng ating  disiplina at ibayong pag-iingat. Ang pag-iingat natin sa ating sarili ay pagmamalasakit din natin sa ating kapwa (Their heroism should also inspire all of us to unite, to participate, and overcome the pandemic through our discipline and cautiousness. Taking care of ourselves is also caring for others),” she added.

The unveiling of the historical marker of GomBurZawas preceded by awreath-laying ceremony at the Rizal Park. The project was spearheaded by the National Historical Commission of the Philippines. 

On Feb. 17, 1872, Gomez, Burgos, and Zamora were publicly executed by garotte after they were charged with treason and sedition by the Spanish military.

“Ang marahas na hatol ng kamatayan sa pamamagitan ng garote ay nagpapaalala sa atin ng mapait na panahon ng pananakop ng dayuhan sa ating minamahal na bayan (The harsh verdict of death by garotte reminds us of our bitter colonial past),” Lacuna-Pangan said.

The vice mayor said the death of the three secular priests sparked outrage among Filipinos, leading to the first stirrings of the Philippine revolution.

“Isang mahalagang kaganapang nagpamulat din sa kamalayan ng ating mga ninuno at bayaning gaya ni Gat Jose Rizal. Lalo nitong pinag-alab ang damdamin ng mga Pilipino upang bumangon, kumilos, mag-aklas, at lumaban upang maipagtanggol ang Inang Bayan (It is an important event that awakened the consciousness of our ancestors and heroes like Gat Jose Rizal. It further inflamed the emotions of the Filipinos to rise up, take action, strike, and fight to defend our  country),” she said. 

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["metro","news","news"]
[2623693,3005333,3005330,3005323,3005326,3005320,3005317]