Farewell and thank you Mayor Fred Lim

Published August 16, 2020, 11:00 PM

by Manila Mayor Isko Moreno

BATANG MAYNILA

Mayor Isko Moreno

In deference to the recent passing of Mayor Fred Lim, I am using this   column of mine to give way to the full transcript of what I aired in a   recent live broadcast that I dedicated solely in his honor.

“Magandang gabi po mga kababayan kong taga-Lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malusog   na pangangatawan.

Ngayong araw na ito, mga kababayang kong taga-lungsod, nais   ko pong ipabatid sa inyo ang isang balita sa atin bilang taga lungsod,   bilang batang maynila. Si dating Mayor Alfredo Lim ay sumakabilang   buhay na po, dala ng pagkaka-impeksyon niya sa COVID-19 ilang araw na po   ang nakararaan ngunit hindi na rin po kinaya ng kaniyang katawan   at opisyal na po siyang dineklara na sumakabilang buhay kanina pong   alas singko ng hapon.

Sa ating mga kasamahan, kami na mga kasamahan ni Mayor Lim na naglilingkod sa bayan at sampu ng aking pamilya ay nakikiramay sa atin   pong minamahal na dating mayor atsa kaniyang pamilya. Hindi po namin   alam kung anong mga salitang maihahambing bukod sa magaling at matinong   pamamalakad noong siya ay alkalde.

Para po sa mga kabataan na nanonood ngayon, nais kong ipaalala sa inyo   na sa loob ng mahabang panahon, ang buhay ni Mayor Lim ay inialay niya   halos lahat ito sapaglilingkod sa bayan…30 years po siyang naging   pulis, naglingkod sa lungsod ng Maynila simula patrolman hanggang   maging chief ng police ng lungsod ng Maynilaat pagkatapos noon, ay   siya ay naitalaga bilang NBI director.

Siya rin po ay naging DILG secretary ng ating bansa at naging senador   din po ng tatlong taon, at siya po ay labindalawang taong naglingkod sa   ating lungsod. Siya po ay hindi natin makakalimutan… ang paglilingkod
niya sa ating lungsod, sapagkat hanggang sa ngayon ay patuloy na   pinakikinabangan ng mga batang Maynila ang mga programa at proyekto ng   minamahal nating mayor. Ilan diyan ay patuloy na nakikita ninyo – Sta.   Ana Hospital, Gat Andres Bonifacio, Sampaloc Hospital, at iba’t – ba   pang mga ospital na pinagawa sa lungsod. Ang isa sa pinakamalaki   na hindi makakalimutan na programa ng ating dating mayor ay ang   Universidad deManila na nagbibigay ng libreng tertiary education na   hanggang ngayon ay nagagamit ng ating mga mahihirap na kababayan na   nagnanais na magkamit ng edukasyon.

Nakilala rin natin si Mayor Lim sa pagpapatino sa ating siyudad upang   hindi bahayan ang ating lungsod ng mga kriminal. Siya’y naging   epektibong magpatakbo ng lungsod upang magbigay ng kapanatagan sa ating   mga kababayan o sinumang dadako rito saating lungsod. Malinis at   walang bahid ng korapsyon, bagay na dapat kayong mgakabataan na nanood   ngayon ay siyang ating tularan, na puwede tayong maglingkodsa bayan   nang tapat at maayos.

Maaaring marami tayong di pagkakasunduan o diskurso, but at the end of   the day, ang katapatan sa sinumpaang tungkulin ay mahabang panahon na   ipinakita sa atin ni Mayor Lim…50 years of his 58 years were dedicated to serving the people of Manila.

‘Yan,mga batang Maynila… huwag na huwag nating kakalimutan. Kanina po,   bilang tanda ng ating pakikiramay… sa maliit nating kaparaanan ay baka   po magtanong kayo,pinapatay po natin ang ilaw ng clock tower na   sagisag ng pag-asa ng Maynila. Ngunit hindi naman ibig sabihin wala na   tayong pag-asa, ito’y isa lamang tandang ating paggalang, sa maliit   nating kaparaanan habang kinakaharap natin ang pandemyang ito… na ang   isang taong naglingkod mabigyan man lang natin nangkonting   pagpapahalaga.

Marami pang dapat sabihin at ibigay kay Mayor Lim… pero darating ang   tamang oras na‘yun. Sa ngayon, nais lang namin officially gusto   ipaalam sa inyo… wala na po si Mayor Lim. At kung hindi po kalabisan,   bilang ganti sa kaniyang kabutihan at paglilingkod sa bayan dito sa   lungsod ng Maynila at sa ating bansa, akin pong hinihikayat kayo na   ngayong gabi ay nais kong hingin sa inyo na ipanalangin natin ang   kaluluwa ni Mayor Lim.  Isama natin siya sa ating dasal.

Ako rin po ay maraming karanasan, katulad ninyo, na kasama si   Mayor Lim. Ang katotohanan po niyan, noong ako po’y nanalong mayor,   siya po ay aking pinuntahan agad, para po humingi ng payo kungpaano   sugpuin ang kriminalidad sa ating lipunan at paano patitinuin ang   mga bahagi ng gobyerno sa ating Pamahalaang Lungsod. The last time…   last birthday ni Mayor Lim, nagkasama-sama po kami, anim lamang po   kami… we were together, we were talking about things.

So lahat tayo may karanasan kay Mayor Lim – personal at bilang alkalde.   Kaya siguro  hindi naman na kalabisan na hinihingi ko sa inyong lahat   bilang tanda ng paggalang at pag-alala at hindi natin lilimutin na mga   bagay na ginawang kabutihan ni Mayor Lim para sa atin at para sa ating   lungsod ayhinihikayat ko po  kayo na isama niyo po siya sa inyong   panalangin ngayong gabi bago kayo matulog.

So muli, mga kababayan, taos-puso poakong nakikiramay sa   pamilya ni Mayor Lim at gamitin natin ‘tong tanda, na tayo ay talagang  kailangan mag-ingat… na itong pandemya na ‘to, ay walang   sinisinong tao. Siguro hanggang sa dulo, pinaglingkuran tayo ni Mayor   Lim… parapaalalahanan tayo kung gaano kabigat ang sitwasyon na ating   kinakaharap, na ito’y makapaminsala sa ating kalusugan.

If I may look at it that way, I think Mayor Lim did service   to us to remind us to be careful. Pag-ingatin natin angating sarili.

So muli po mga kababayan, magandang gabi at nakikiramay po   kami, maraming salamat po, Mayor Lim, sa paglilingkodniyo sa amin.  Hinding-hindi namin kayo lilimutin. Nawa’y tanggapin kayo sa kaharian   ng Panginoong Diyos. Magandang gabi sa inyo. mga Batang Maynila.” Let us  pray for the eternal repose of his soul.

* * *

Gaya ng paulit-ulit  kong sinasabi, kailangan ko ang tulong ninyong   lahat. Walangmagmamalasakit sa Maynila kundi tayo ding mga Batang   Maynila. Manila, Godfirst!

* * *

For updates on latestdevelopments in the city of Manila, please visit
my Facebook account — “IskoMoreno Domagoso.”

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["opinion","opinions-and-editorials","opinions-and-editorials"]
[2347475,2562837,2562831,2562824,2563958,2562882,2562798]