SAPATOS

Published November 3, 2019, 8:43 AM

by MB Lifestyle

By Joyce Ann J. Hernandez

Hating gabi na nang matapos ang aming pag-eensayo para saaming pagtatanghal sa pagbubukas ng Buwan ng Wika. Pauwina kaming magkakaibigan nang magpaalam akong magbabanyomuna. Papasok ako ng palikuran nang makasalubong ko angaming propesor.

“Good evening po, Ma’am!” masayang bati ko.

Anak, pakitulungan naman akong mahanapyung kapares ngsapatos ko,utos niya.

Dali-dali akong naghanap hanggang sa nakita ko ito sa ilalimng lababo. “Ma’am, ito na po.” Nakangiti kong inabot.

Salamat! Pakisuot nalang din sa paa ko,hiling niya.

Payuko na ako nang mapansin kong wala akong pagsusuotan ngkapares ng kanyang sapatos.

 
CLICK HERE TO SIGN-UP
 

YOU MAY ALSO LIKE

["campus","lifestyle"]
[89376,3000586,2995944,2995931,2995938,2986786,2984082]